2. neděle v mezidobí – „Pán kraluje!“

Přemýšlím nad tím, že když Izrael dostal skrze proroka Izajáše tak velká, vznešená a mocná přislíbení, proč se nenaplnili? Proč místo toho, aby byl „zářivou korunou v Pánově ruce, královským věncem v ruce svého Boha“ (Iz 62, 3), byl odlomen z kmene olivy (viz Řím 11)?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...