6. neděle v mezidobí – Věřit a hlásat

Proč je důležité věřit, že Ježíš vstal z mrtvých? Nejen důležité, ale nejdůležitější?

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších,“ odpovídá svatý Pavel (1 Kor 15, 17). Nebylo-li zmrtvýchvstání, tak není ani odpuštění hříchů. Není smíření s Bohem. Není klid v srdcích lidí…

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...