Slovo apoštolského administrátora k úmrtí biskupa Františka Václava Lobkowicze

Milí spolubratři kněží a jáhni, drazí bratři a sestry v Kristu,

do života naší ostravsko-opavské diecéze v posledních dnech bolestně vstoupila zpráva o úmrtí jejího prvního biskupa Františka Václava Lobkowicze. Děkuji vám všem za modlitby, kterými jste otce biskupa provázeli v době jeho nemoci a provázíte ho dále po jeho úmrtí. Prosím, zůstaňme v modlitbě za něho v těchto dnech spojeni.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...