2. neděle postní – Proč proměnění?

Dost často slyšíme, že Ježíš se před třemi apoštoly proměnil na vysokém vrchu proto, aby je posílil pro nastávající boj. Měl totiž projít krutým utrpením a smrtí, což mohlo nepřipravené učedníky zlomit. A vlastně je i zlomilo. Ale proč se čte toto evangelium nám, kteří toto posílení nepotřebujeme, neboť víme, že to celé skončilo vítězstvím?

Klíčem k nalezení odpovědi na tuto otázku je souvislost evangelia s ostatními biblickými texty této neděle.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...