3. neděle postní – Hořící keř

Bázeň ve mně vzbuzuje věta, kterou nyní napíšu: Křtem jsme se stali nositeli Boha.

Jak se Bůh zjevil Mojžíšovi v neshořitelném trnovém keři (Ex 3, 1-8), tak se Bůh zjevuje lidem kolem nás přes oheň, kterým hoříme, neboť je v nás Boží Duch. „Přijdeme k němu a uděláme si u něj příbytek,“ řekl Ježíš svým učedníkům o člověku, který mu otevře srdce (Jn 14, 23). Je neobsažitelným tajemstvím víry tato pravda o přebývání Boha v nás. Pomáhá nám růst v lásce, odmítat zlo v jakékoli podobě, poznávat pravdu a činit dobro. Zjevuje naši velikost, která nezávisí na našem postavení, vědomostech, vzezření, ale jen a jen na Bohu, který je v nás. Jsou to bázeň vzbuzující pravdy.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...