Víkend v diecézi ve fotografiích

Diecéze – V pátek 25. 3. se farnosti připojily k výzvě papeže Františka – 24 hodin pro Pána. Ve snímcích nahlédneme do farností Krnov a Paskov. V Krnově se v rámci výzvy konal Večer chval a modliteb za Ukrajinu se mší svatou. Ve farnosti Paskov byla součástí programu pobožnost křížové cesty a mše svatá, kterou sloužil P. Dariusz Nawarowski, rozjímání s písněmi, tichá adorace a závěrečné požehnání.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...