5. neděle postní – radikální novost

Bůh ústy Izajáše ohlašuje, že tvoří něco nového. Žalmista popisem návratu zajatců z babylonského zajetí tuto novost konkretizuje – Pán přivedl zpět zajaté: „Velké věci učinil Hospodin.“ Evangelista Jan to „nové“ konkretizuje v příběhu o ženě, kterou farizeové obviňují z cizoložství a čekají, že Ježíš bude souhlasit s ukamenováním a ztratí pověst milosrdného učitele, nebo odmítne Zákon. Ježíšův přístup je však šokující a zcela nový… A také apoštol Pavel, který byl skvělým znalcem Písma a důsledně zachovával Zákon, říká, že to „nové“ – Ježíš – mu stojí za to, aby všechno ztratil…

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...