Biskup Martin David slavil s kněžími diecéze Missu Chrismatis

Diecéze – Po třech letech se znovu na Zelený čtvrtek dopoledne zaplnila ostravská katedrála kněžími a jáhny diecéze, kteří při mši spojené se svěcením olejů (Missa Chrismatis) obnovili kněžské sliby. Biskup Martin David, který liturgii předsedal, zmínil v kázání text proroka Izaiáše: „Duch Pána je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě.“ (Iz 61,1) Shromážděným kněžím biskup mimo jiné řekl: „Duch Páně nás pomazal a poslal, abychom z milosti tohoto pomazání rozdávali. Odtud z katedrály, z místa, kde jsme byli mnozí posvěceni, se toto pomazání skrze nás rozlévá do celé diecéze nejen v podobě posvěcených olejů, ale především v podobě naší služby. 

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...