14. neděle v mezidobí – Nositel pokoje

Při čtení dnešních textů mi přišel na mysl jiný biblický příběh: Mojžíš stojí na úpatí hory Chodeb před hořícím keřem a slyší velmi potěšující slova: „Viděl jsem utrpení mého lidu v Egyptě a slyšel jsem jeho kvílení pro tvrdost jeho poháněčů. Znám jeho bolest a sestoupil jsem, abych ho vysvobodil“ (Ex 3, 7–8). Vtom ho jako blesk z jasného nebe zasáhnou slova: „Pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta“ (v. 10). A bylo po radosti…

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...