14. 9. 2022. Svátek Povýšení sv. Kříže s tichou adorací za mír na Ukrajině

Ostrava – Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvala všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat nejméně hodinová adorace na svátek Povýšení sv. Kříže 14. 9. 2022.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...