28. neděle v mezidobí – Vděčnost s jásotem

Spoločne kráčať (Syn odos)

Dnešní čtení jsou pro mne jakýmsi doplněním dvou témat. Tím prvním je plesání v Pánu, o němž jsem psal minulý týden. V jisté formě nacházíme výzvu k plesání nejen v dnešním žalmu („Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy“ (Ž 98, 4), ale rovněž v příbězích prvního čtení a evangelia. Druhým tématem je jakési doplnění školy vděčnosti. Učíme se jí od dětství. Máme projevovat vděčnost za dobro, kterého se nám dostalo. Nicméně prorok Elizeus, resp. uzdravený Syřan Náman, ba i uzdravený Samaritán nás učí jakési vyšší úrovni vděčnosti. V čem spočívá?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...