31. neděle v mezidobí – Dobrota Boha

Dnešní žalm obsahuje jedno z nejdůležitějších vyznání víry židovského národa: „Milostivý a milosrdný je Pán, shovívavý a velmi laskavý“ (Ž 145, 8). Je doplněním či spíše shrnutím textů o neochvějné lásce Boha ke svým stvořením z prvního čtení (Moudr 11, 22 — 12, 2), ale zároveň otevírá cestu pro evangelní příběh o Zacheovi. Neboť ten zase dokazuje, že láska a dobrota Boha nejsou nějaké metafyzické vlastnosti, ale projevují se ve velmi konkrétních událostech, dokonce ve vztahu k jednotlivcům. K Zacheovi, k tobě, ke mně.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...