Biskup Martin David při oslavě patronky diecéze udělí ocenění 24 lidem z Charit a farností

Ostrava – Slavnost sv. Hedviky, která letos připadá na neděli 16. října, oslaví ostravsko-opavská diecéze již o den dříve v katedrále Božského Spasitele. Mši svatou zde bude v sobotu 15. října v 17.00 celebrovat biskup Martin David. Součást slavnostní bohoslužby bude ceremoniál oceňování zasloužilých pracovníků Charit a těch, kteří se aktivně zapojují do dění ve farnostech. Jsou mezi nimi dlouholeté kostelnice, varhaníci, dva manželské páry, regionální politici a jeden duchovní. Celkem bude letos oceněno 24 lidí.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...