V diecézi se uctívala sv. Anna

Diecéze – Svatá Anna, jejíž jméno se vykládá jako „milostná, laskavá“, se stala ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, ale také čeledínů. Její svátek je od dob papeže Řehoře XIII. slaven společně se svátkem svatého Jáchyma 26. července. Tento víkend se tedy v diecézi konaly k této světici poutě. 

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...