Sloužit všem, kteří potřebují útěchu. Biskup Martin David ocenil 22 osobností za vytrvalou službu v ostravsko-opavské diecézi

Ostrava – Ostravsko-opavská diecéze oslavila v pondělí 16. října svou hlavní patronku – sv. Hedviku Slezskou. Biskup Martin David při té příležitosti vyznamenal 22 osobností všedního dne: ženy i muže, kteří trpělivě slouží lidem například ve farnostech nebo v Charitě. Kompletní seznam oceněných najdete uvnitř článku.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...