Farnosti pořádají poutě do Řecka, Švýcarska či Rumunska

Diecéze – V březnu se uskuteční diecézní pouť do místa, kde žila patronka diecéze sv. Hedvika – do Třebnice. Dílčí poutě pořádají však i některé farnosti, jak je patrno z následujících řádků:

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...