Je nás opět více

V sobotu 18. června 2016 olomoucký arcibiskup Jan Graubner vysvětil v konkatedrále v Opavě pět nových jáhnů pro naši diecézi.
Pavel Obr a Michal Slanina byli vysvěceni na jáhny a dá-li Pán Bůh, budou příští rok vysvěceni na kněze. Další tři: Josef Liberda, Jiří Pilnáček a Zdeněk Uher byli vysvěceni k trvalému jáhenství.
Pro celou diecézi je to jistě velká radost, že má stále povolání k duchovní službě. Jistě je potřebné Bohu za tuto milost stále děkovat.
Všem novým diakonům přejeme mnoho milostí ke službě.
Autorem fotografií je Pavel Zuchnický

Mohlo by se vám líbit...