Svěcení pomocného biskupa

V neděli 28. května 2017 se konalo svěcení pomocného biskupa pro naši diecézi, Mons. Mgr. Martina Davida, dosavadního generálního vikáře. Vůbec poprvé v 750 leté historii Ostravy došlo k prvnímu biskupskému svěcení na území tohoto města a také na území naší diecéze.
Slavnostního aktu svěcení se zúčastnilo velké množství biskupů, někteří přijeli i z Polska. Současně bylo přítomno množství kněží z ostatních diecézí a samozřejmě především kněží z naší diecéze.
Katedrálu také zaplnilo množství ostatních oficiálních hostů z řad církevního i společenského života našeho regionu a samozřejmě téměř 2 000 věřících.
Pro farní web přináším alespoň několik fotografií, které pořídil pan Pavel Zuchnický, oficiální fotograf ostravsko-opavského biskupství.
Další fotografie za svěcení si můžete prohlédnout na webu biskupství a na webu Člověk a víra.

Mohlo by se vám líbit...