Setkání trvalých jáhnů

Už na samém počátku tohoto setkání jáhnů bylo cítit v ovzduší očekávání a určíté napětí. Aby ne! Vždyť dnešním hlavním tématem měla být přednáška a i diskuse na téma „Spolupráce jáhna a kněze“, a to je pro nás, jáhny, opravdu „žhavé“ téma. Ale pěkně po pořádku.

Setkání bylo zahájeno, koneckonců jako vždy, slavením mše svaté. Vždyť bez Boha nemůžeme nic. Před ní byla možnost svátosti smíření.

Pak jsme se sešli v jídelně budovy biskupství a hned na počátku Aleš Ligocký jménem všech jáhnů blahopřál spolubratru Šimčíkovi k jeho krásným kulatinám, a to k 80. let plodného života.

Poté už nám přednášel P. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, ThD., který přednáší liturgiku na Teologické fakultě Karlovy univerzity. Jeho přednáška byl skutečnou vysokoškolskou přednáškou, doplněnou nákresy, grafy a schématy na tabuli. Téma, jak už bylo ostatně zmíněno, bylo shromážděným jáhnům „ušité na míru“. A že šlo o téma, které se opravdu dotýkalo všech přítomných, to ukázalo množství dotazů, poznámek a vstupů z auditoria. Otče Pavle, děkujeme, máme spoustu námětů k přemýšlení… Zvukový záznam této přednášky si můžete stáhnout: Spolupráce kněze a trvalého jáhna, díl 1.Spolupráce kněze a trvalého jáhna, díl 2. .

Po obsáhlé přednášce a diskusi přítomným řádně vytrávilo a tak nezbylo, než se po modlitbě Anděl Páně posilnit výborným obědem, který pro nás připravily „zbožné ženy“ ( ty se o nás starají při každém setkání a fotografie to jasně dokládají).

Po obědě jsme si pak vyslechli text z Dokumentu plenárního sněmu církve. Text zazněl v podání Aleše Ligockého. Následujících několik poznámek k dalším setkáním ukončilo část, která se odehrávala v jídelně.

V kapli bylo nakonec dnešní setkání ukončeno modlitbou breviáře.

Mohlo by se vám líbit...