Zářijové setkání jáhnů

Po mnoha deštivých dnech v polovině září nastala pěkná sobota. Sluníčko vykouklo zpod mraků a vyslalo své hřejivé paprsky na ty, kdo se vydali do Ostravy na jáhenské setkání. Setkali jsme se poprvé po prázdninách, kdy se setkání nekonají,a bylo to setkání příjemné.

V budově biskupské kurie, kde se setkání konalo, už byli připraveni dva zpovědníci, aby posloužili těm, kdo o svátost smíření měli zájem. Pak s malinkým zpožděním následovala mše svatá, kterou spolucelebrovali P. Mgr. Bogdan Stępień, OSPPE, který mezi nás zavítal a P. Mgr. Martin Šmíd, delegát biskupa pro trvalé jáhny. Jako jáhen pak při oltáři přisluhoval Mgr. Aleš Ligocký, moderátor trvalých jáhnů.

Po mši svaté setkání pokračovalo přednáškou „O evangelizaci“ P. Mgr. Bogdana Stępieńe, OSPPE, jejíž téma bylo nejen výmluvné, ale pro jáhny velmi potřebné, protože jáhen je, kromě jiného povolán i k evangelizaci. A tak se vytahovaly bloky a tužky na poznámky, aby se nic nezapomnělo. Přednáška o evangelizaci začala naprosto příznačně – modlitbou přednášejícího. Modlitbu si můžete poslechnout na tomto místě. Snažili jsme se přednášku nahrát a dát k dispozici pro zájemce. Celý záznam přednášky je rozdělen do tří souborů, kvůli snadnější manipulaci. Soubory jsou přístupné zde: O evangelizaci, díl 1., O evangelizaci, díl 2. , O evangelizaci, díl 3. a i když technika trošku zlobila, doufáme, že záznam bude pro poslech dostatečně kvalitní.

Téma bylo nadmíru zajímavé a bylo často prokládáno osobními zkušenostmi a zážitky přednášejícího z evangelizací, které sám absolvoval. Přednáška přinesla základní informace o tom, co všechno je skryto v jednoduchém slově „evangelizace“. Po vyslechnutí nelze než konstatovat: Věřte, že toto slovo nese obsah opravdu nesmírně bohatý …

Přednáška skončila v půl dvanácté a pak následovala diskuse ke slyšenému tématu, bohužel už bez P. Bogdana, který musel odejít za svými pastoračními povinnostmi. Poté několik organizačních poznámek,a už tu byl oběd. U celého setkání byl i zvědavý fotoaparát.

Další setkání jáhnů se uskuteční v říjnu a na něm se setkáme nejen s ostatními spolubratry, ale i s jejich manželkami.

Mohlo by se vám líbit...