Missa chrismatis v ostravské katedrále

Letošní Zelený čtvrtek už od samotného svítání byl krásným dnem, prozářený sluníčkem na jasné modré obloze a takto vystrojený den přímo zval k účasti na dopolední slavnosti. A sešlo se nás opravdu hodně. Ministranti, jáhni, kněží a samozřejmě věřící lid.

Slavnostní  Missa chrismatis sloužil, stejně jako v předchozích letech, biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz v kruhu svých kněží, jáhnů a věřících.  Při této bohoslužbě se světí oleje – olej křtěnců, křižmo a olej nemocných, kněží a jáhni obnovují své závazky vyplývající ze svátosti svěcení  a věřící děkují za dar služebného kněžství.

Mše svatá byla krásnou slavností ukazující, kromě jiného, pevné společenství kněží a věřících kolem svého biskupa. Takto si to Kristus přál před tím, než za nás vytrpěl bolestnou smrt na kříži a my jsme se snažili tuto jeho vůli vyplnit.

Pár snímků mám může tuto slavnost přiblížit.

Mohlo by se vám líbit...