3. neděle adventní C – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec.“

Víš, jak se vyhlašoval jubilejní rok ve starozákonním Izraeli? Troubením. Celá země se rozezněla troubením „na zvučných rozích“, aby všichni věděli, že začal svatý rok. Na jedné straně to znamenalo projevit obrovskou důvěru Bohu zejména tím, že v tom roce se nic neselo a žilo se z toho, co se urodilo samo. Ale i z toho, že Bůh přislíbil, že předtím dá úrodu na tři roky (srovnej k tomu 25. kapitolu Třetí knihy Mojžíšovy)! Na druhé straně to znamenalo jednat – odpustit všechny dluhy, propustit všechny otroky – Izraelity, a vrátit domy ve vesnicích i půdu, kterou měl někdo v nájmu. Nastal čas milosrdenství.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...