4. neděle v mezidobí – Rok zasvěceného života

„Milosrdní jako Otec“

Myslím si, že situace v Nazaretu musela být velmi vážná, když Ježíš neváhal způsobit konflikt. Možná (jako člověk) nevěděl, jak to dopadne, no určitě vnímal, že Nazareťanům jde o život – o věčný život, který přišel nabídnout a dát. Nechtěli totiž vidět víc než Josefova syna, nechtěli vidět Mesiáše, svého zachránce. Chtěli zázraky, aby se jimi mohli chlubit podobně jako ti z Korazainu, Betsaidy a Kafarnaum (srov. Lk 10,13-15). Ježíš však věděl, že i kdyby nějaký zázrak udělal, nemělo by to pro jejich spásu význam. Byli slepí, žili ve vlastních představách a očekáváních. A když dostali skvělou nabídku v podobě Ježíšova hlásání, neslyšeli…

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...