Komunikace má stavět mosty, hojit rány a dotýkat se lidských srdcí

Možná je to zvláštní nadpis ke zprávě o setkání manželek diákonů ostavsko-opavské diecéze. Jestliže však vezmeme v úvahu skutečnost, že setkání navštívil P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák, kaplan pro práci v médiích v naší diecézi, a že setkání se konalo den poté, co proběhla prezentace poselství papeže Františka k 50. Světovému dni sdělovacích prostředků s názvem „Komunikace a milosrdenství, plodné setkání.“, který připadá na 8. května 2016, pak to začíná dávat smysl.
A skutečně, otec Marcel na setkání přiblížil nejen to, co nám v poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků papež František komunikoval, ale také další obsahy a souvislosti, které s komunikací souvisí.
Další část přednášky se věnovala velmi podobnému tématu: „Evangelizace v médiích současnosti“. Otec Marcel nám přiblížil historii sdělovacích prostředků a to především ve vztahu k Církvi a k hlásání Evangelia.
Také byla řeč o současnosti evangelizace v médiích o jejich úskalích, problémech a nebezpečích, ale také o možnostech a rezervách, které – bohužel – mnohdy zůstávají nevyužity.
Setkání s otcem Marcelem jasně ukázalo, že je odborníkem, nadšencem a propagátorem a především člověkem – kaplanem pro práci v médiích – na svém místě.
Pak naše setkání navštívil otec Leoš Ryška, ředitel TV Noe. Vyprávěl o historii i současnosti TV Noe a i o tom, z čeho a jak je TV Noe – jedna z mála nezávislých televizních stanic – financována. „Samozřejmostí“ byla i prohlídka budovy ze které TV Noe vysílá.

Mohlo by se vám líbit...