Týden modliteb za jednotu křesťanů 2016

Praha – Ve dnech 18. – 25. ledna 2016 se koná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Přinášíme aktuální texty, které k této příležitosti sestavila Papežská rada pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví. U nás vydala ČBK a ERC. Mottem nadcházejících společných modliteb věřících je citát „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ (srov. 1P 2,9).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...