Na Bruntálsku se o zdravotně sociální služby postará nová Charita sv. Martina

Malá Morávka – Diecézní charita ostravsko-opavská se rozrostla o jednu charitu. Slavnostní zahájení provozu Charity sv. Martina je připraveno na čtvrtek 11. 2. v Malé Morávce. Program začíná 17.00 hodin mší svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce. Po bohoslužbě budou následovat proslovy a pohoštění v tělocvičně místní základní školy. Události se zúčastní také ředitel a prezident Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo a P. Jan Larisch. Svou účast přislíbila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný, který akci udělil svou záštitu.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...