13. neděle v mezidobí – Rok zasvěceného života

„Milosrdní jako Otec“

Slovo „pojď“ se v Písmu svatém vyskytuje při různých příležitostech. Dvě z nich jsou ale dominující. Bůh říká: „Pojď!“ člověku, kterého volá do úzkého vztahu se sebou, a člověk říká: „Pojď“ Bohu, kterého touží mít blízko nejen jako ochránce, ale i a zvláště jako předmět své lásky. Tento vzájemný vztah je nejkrásněji vyjádřen v Písní písní, kde ženich několikrát (2,10.13; 4,8) zve snoubenku, aby byla s ním. Ale i snoubenka volá k ženichovi: „Pojď, můj miláčku…“ (7,12). Když takto vnímáme slovíčko „pojď“, objevuje se nám širší pohled na dnešní Ježíšovo „pojď“, které adresoval některým lidem. Jistě, volal je k následování, sequela Christi, ale nejen ve smyslu učednictví, ale i a zvláště ve smyslu oboustranné lásky, bytí spolu. Zval ke vztahu.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...