16. neděle v mezidobí – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

Chudák Marta! Nadřela se jako kůň a místo poděkování Písmo zmiňuje jen napomenutí. Jakoby Ježíš vůbec neviděl její úsilí a dobrý úmysl! Jakoby neviděl, že postarat se o asi trináct chlapů (Ježíš plus dvanáct učedníků) si vyžaduje úsilí, které přesahuje síly jedné ženy. Musíme si však uvedomit, že Písmo málokdy hovoří o věcech, které v té době byly pokladány za samozřejmé – vděčnost, vyjádření uznání, pochvala… Písmo nás učí to, co samozřejmé nebylo (a není ani dnes) – dát na první místo Boha.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...