4. neděle v mezidobí – Připoutat se k Pánu

Židé měli příslib proroka, který by se skutky rovnal Mojžíšovi. My máme Ježíše, který je naplněním tohoto příslibu – a to v míře mnohem větší, než si kdo v oné době asi uměl představit. Ježíš má moc nad nemocemi, nad nečistými duchy, mění vodu na víno, rozmnožuje chleby … dává sám sebe za pokrm. Vstává z mrtvých a je Bůh s námi. Vždy, v každé situaci. Je nám oporou, potěchou, ale i zachráncem, vládcem, ochráncem … Někdy se mi stane, že se mě současná situace ve světě a ve společnosti pokouší pohltit a ovládnout.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...