25. neděle v mezidobí – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

„Nahý jsem přišel na tento svět a nahý z něho odejdu.“ Kdybychom měli tuto pravdu více na paměti, asi by život mnohých z nás vypadal jinak. Doufám, že bychom daleko více času, úsilí, srdce věnovali Dárci všech věcí, a nikoli věcem samotným.

Když si totiž tuto pravdu rozměníme na drobné, zjistíme, že všechno – počínaje oblečením, jídlem, pitím, až po auta a domy, máme od Pána svěřeno do spravování. Že v konečném důsledku o ničem nemohu celkem opravdivě říci: „To je moje“. Dokonce i tělo a duši jsem dostal jako dar…

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...