27. neděle v mezidobí – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

Myslím si, že klíčem ke všem dnešním čtením je mezizpěv: „Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!“

Prorok naříká nad zlobou, upozorňuje na ni, ale Bůh ho volá k trpělivosti a víře.

Pavel biskupovi Timotejovi připomíná, jak má žít.

Ježíš mluví o věrném plnění úkolů, které je projevem víry menší než hořčičné zrnko.

Prorok mohl na Boha zanevřít, neboť na jeho volání neodpověděl změnou situace, potrestáním viníků a osvobozením utiskovaných.

Timotej se mohl na Pavla rozzlobit, že on je přece biskup a co mu má kdo mluvit do jeho života.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...