Slovo otce biskupa Františka Václava ke krajským a senátním volbám 2016

Drazí bratři a sestry,

Po delší době Vás chci všechny touto cestou pozdravit a oslovit v záležitosti, ke které opravdu nemůžeme být lhostejní. Pokud jezdíte po našich cestách, nemohli jste si nevšimnout billboardů, které Vám nabízejí fotografie kandidátů do krajských zastupitelstev a také kandidátů do senátu. Termín voleb se blíží a já bych rád připomněl, že právě volby jsou příležitostí, jak každý z nás může promluvit do budoucnosti. Nechci říkat, koho máte volit, kterou stranu ano a kterou ne, to není mou kompetencí, ale některé okolnosti chci přece jen zmínit.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...