29. neděle v mezidobí – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

Jakou důvěru musel mít Mojžíš k Jozuovi, když mu svěřil první bitvu vyvoleného národa po odchodu z Egypta! Jozue musel být tehdy ještě mladý, vždyť o několik kapitol dále Písmo o něm mluví jako o mladíkovi. Ovšem čas prožitý s Mojžíšem mu jistě pomohl zformovat v sobě pevný charakter, který se osvědčil v tomto prvním střetu Izraelitů s nepřítelem. I proto mu Bůh pak svěřil obsazování zaslíbené země.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...