Biskup Lobkowicz v sobotu 15. 10. udělí 32 ocenění za příkladný život a práci pro církev

Ostrava – V předvečer svátku sv. Hedviky, v sobotu 15. 10., udělí biskup František Václav Lobkowicz ocenění 32 mužům a ženám, kteří svůj život věnovali obětavé a nezištné službě církvi. Medaili sv. Hedviky a pamětní list s poděkováním převezmou dlouholetí varhaníci, kostelníci, manželský pár, tři kněží a lidé, kteří působí v Charitě nebo svůj čas věnovali péči o kostel. Slavnostní bohoslužba začíná v 17.00 hodin v ostravské katedrále Božského Spasitele.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...