Frýdecká farnost zakončí Rok milosrdenství souvislým čtením Nového zákona

Frýdek – Ve farním kostele sv. Jana Křtitele se bude konat na závěr Roku milosrdenství ve dnech 18.–19. 11. souvislé čtení celého Nového zákona.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...