Křížové cesty pod širým nebem v postní době 2017

Diecéze – V postní době se, více než jindy, modlíme křížové cesty. Rozjímáme o poslední cestě Páně a o moci Jeho lásky k nám. Uvědomění si Kristovy oběti nám může být velkou inspirací a posilou ke změně života. Pokud ji toužíte prožít ve společenství, podívejte se na aktuální nabídku křížových cest pro postní dobu 2017. Nabídka bude postupně aktualizována.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...