2. neděle v mezidobí – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Nové období církevního roku začíná Církev tak, jak skončila to vánoční – jednoznačným poukázáním na Krista. Přečti si úvod Pavlova 1. Listu Korintským – Pavel píše místní církvi, která se zmítá ve vážných problémech. No nezačíná jejich řešením, ale tím, že ukáže na Řešení, na Ježíše Krista. Jakoby také nám tím říkal: Máš s něčím problém? Má problémy farnost, v níž žiješ? Dříve, než začneš hledat jejich řešení, zkontroluj, na co jsi zaměřený, na co je zaměřená farnost, možná i diecéze. Možná se tím všechno nevyřeší, ale když se dá do pořádku vztah s Kristem, když bude opět na prvním místě v tvém srdci, v srdcích lidí, s nimiž ve farnosti žiješ, mnohé problémy se ukážou jako malichernosti, které nestojí za řeč. A ty, které jsou skutečnými problémy, se s Kristem řeší o mnoho lépe (například bez hněvu a hádek), protože všichni účastníci se snaží plnit jeho vůli.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...