Útěchu a radost jim vliji po jejich smutku…

Studený lednový den prozářený sluníčkem vítal manželky trvalých diakonů, které měly dnes setkání v budově biskupství. Toto setkání se koná jednou za rok a jeho smyslem je, aby se manželky navzájem více poznaly a sdělily si své zkušenosti, těžkosti, ale i radosti, které prožívají.
Setkání byly zahájeno mší svatou, kterou slavil P. Mgr. Vladimír Schmidt, správce farnosti Ostrava-Mariánské Hory.
Otec Vladimír pak měl i duchovní slovo, které se neslo ve znamení tématu „Útěcha“. A uznáte sami, že toto téma je nám všem potřebné, protože větší či menší zkoušky, těžkosti a nejrůznější nepříjemnosti na nás dotírají každý den.
Otec Vladimír čerpal z epištoly sv. Pavla a na ní ukázal, jak sv. Pavel na vlastní kůži poznal Boží útěchu a jak se chce s námi rozdělit o svou vlastní zkušenost, abychom nezapomínali, na to že, Bůh je neustále připraven nás utěšit, upokojit a vlévat nám naději ve všech našich zkouškách.
Niméně každá zkouška je nám dána Bohem jen a pouze proto, aby nás ještě více přiblížila k němu samotnému.

Dnešní téma nám jistě hodně osvětlilo a objasnilo, ale součeně nám položilo mnoho otázek o tom, jaký je vlastně můj nejhlubší vztah k Bohu…

Mohlo by se vám líbit...