3. neděle postní – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

„Nastal čas, abych šla. S vděčností jsem se na něho podívala. Zahleděl se na své učedníky a pak na mě. Přišel ke mně a políbil mě na tvář.

Otočila jsem se a odcházela od studně. Ušla jsem několik kroků a začala jsem běžet; běžela jsem do města, co mi síly stačily. Poháněl mě nový, svěží pocit naléhavosti, přičemž jsem se snažila srovnat si myšlenky, které mi chodily hlavou. Řeknu lidem, že jsem potkala člověka, který mi pověděl všechno o mně; řeknu jim, aby rychle běželi ke studni a přivedli ho domů ještě předtím, než navždy někam odejde. Představila jsem si ho, jak přichází do našeho města, jak si povídá s lidmi, jak z nich vytahuje to nejlepší, co v nich je, jak je vyzývá a povzbuzuje, aby odpustili lidem, jako jsem já.

Přiběhla jsem k městské bráně s očima plnýma slz a pocítila jsem, jak z hloubky mého nitra vyvěrá životodárná síla.“

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...