Pallotini učili online, jak se modlit s Božím slovem. Exercicie lectio divina jsou na internetu

„Je možné přečíst hodně článků a knížek o modlitbě, slyšet svědectví těch, kteří se modlí, ale přesto nezačít se modlit. Podobně hladovému je možné vyprávět o chlebě, o jeho chuti a o tom jak sytí, ale pokud mu nedáme chleba, bude to pro něj k ničemu,“ vysvětlují kněží pallotini význam osobní modlitby pro duchovní život člověka. Jednou z forem osobní modlitby je naslouchání a modlitba Božím slovem – tzv. lectio divina. Této duchovní zkušenosti učí pallotini při duchovních cvičeních. I v době pandemie našli způsob, jak ve vzdělávání této metody pokračovat. Začali exercicie vysílat online přes internet.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...