Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na březen 2017

Vatikán – Papež František vyhlásil v neděli tzv. naléhavý úmysl apoštolátu modlitby na březen 2017: Doba postní jako čas milosti k obrácení. Čeští koordinátoři připomínají, že můžeme zvláště pamatovat na Petrova nástupce a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konají svá duchovní cvičení, i na nás za všechny, aby také naše postní úsilí přineslo bohaté plody. K tomu přidává česká pobočka Celosvětové sítě modlitby s papežem několik postřehů.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...