Postní almužna jako prostředek k prožívání postní doby

Diecéze – Postní doba je časem pro vnitřní usebrání, modlitbu, kající skutky, ale také prostorem pro skutky milosrdenství. Konkrétní forma pomoci bližnímu může mít podobu almužny. Jednotlivci a farnosti mají možnost zapojit se ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou do dobrovolné aktivity s názvem „Postní almužna“.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...