3. neděle velikonoční – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Tu neděli ráno se stalo něco, co se ještě nikdy nestalo. Apoštolové a všichni kolem nich se učili novému pojmu – „vstal z mrtvých“. Ten, kterého viděli hrozně trpět a zemřít krutou smrtí, je živý, zdravý a znovu s nimi. Není divu, že jim „hořelo srdce“.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...