10. neděle v mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Ďábel existuje. Jasně to vyplývá z dnešních čtení. Je to silná bytost, nesmírně zlá. Ztělesněné zlo. Ale skvělou zprávou pro nás je, že se jim nemusíme (a ani nemáme) zabývat. Bůh nám dal (již při stvoření) jiné úkoly. Podívej se na ně v závěru 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy. A i Ježíš nám zdůrazňuje, že důležité je plnit vůli Boží, ne zabývat se zlem. Dokonce nás od zla vzdaluje natolik, že nás přijímá za členy své rodiny… „Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka“ (Mk 3,35).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...