11. neděle v mezidobí – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Co to znamená, že jsem Božím vlastnictvím? Určitě ne to, že mě Bůh používá jako nějaký stroj ke splnění svých záměrů. Ani ne to, že jsem bezmocný prášek, unášen rozmary Boha nesmírným vesmírem. Písmo mluví o něčem úplně jiném – když se dobrovolně, rozhodnutím svobodné vůle podřídím Bohu, stanu se „nádhernou korunou v Hospodinově ruce“ (Iz 62,3a), budu chráněn „jako zřítelnice oka“ (5 Mojž 32,10d). Dostane se mi všestranné starostlivosti, „abych nenarazil o kámen svou nohou“ (Ž 91,12).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...