Proměnění Páně – duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Tuto neděli si můžeme opět lépe připomenout smysluplnou skladbu liturgických čtení. Evangelium (Mt 17,1-9) je událost; druhé čtení (2 Pt 1,16-19) odhaluje její význam; první je završením události ve věčnosti (Dan 7,9-10.13-14). Žalm (Ž 97,1-2.5-6.9) je oslavou zjevujícího se Boha, a verš před evangeliem (Mt 17,5b) je praktickou aplikací. Stojí za to si přečíst tyto texty v uvedeném pořadí a přitom s napětím očekávat, co Bůh čtenáři, tedy tobě, obzvláště položí na srdce.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...