29. neděle v mezidobí – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Asi nás překvapí, když spojením dnešního prvního čtení a evangelia zjistíme, že jako příklad dávání Bohu toho, co je Boží, nám církev v čtení z Knihy proroka Izaiáše nabízí pohana. Vladaře Kýra. Bůh ho jako pohana povolal k úkolu propustit Izraelity z babylónského zajetí. A on ho splnil. A jak! Stačí si přečíst první verše Knihy Ezdrášovy.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...