Ve Skřipově odhalí pamětní desku Mons. Vojtěchu Tkadlčíkovi, který stál u obnovy CMTF

Skřipov – Ve farním kostele ve Skřipově na Opavsku bude v neděli 11. února odhalena pamětní deska věnovaná Mons. prof. ThDr. Vojtěchu Tkadlčíkovi. Obnovitel Cyrilometodějké teologické fakulty v Olomouci z roku 1968 i 1989 dlouhá léta působil v této zapadlé vísce. Od roku 1974 až do převratu v roce 1989 byl perzekuován komunistickým režimem a po celou dobu nemohl vykonávat pedagogickou ani vědeckou činnost.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...