Seslání Ducha svatého – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

„Všichni byli společně pohromadě“ (Sk 2,1). Modlili se a čekali. Ježíš jim přislíbil Dar. Mohli se pokusit zvěstovat Ježíšovo zmrtvýchvstání už předtím, ale k ničemu by to nevedlo. Velmi dobře to věděli. Proto byli pohromadě a čekali. Byli s Marií, Ježíšovou matkou. „Přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí“ (2,41).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...