Před Slavností seslání Ducha svatého

Trvalí diakoni naší diecéze se sešli na společném setkání v sobotu před slavnostní Seslání Ducha svatého. Mši svatou sloužil pallotin P. Thlic. Mgr. Józef Wojciech Gruba, SAC, farní vikář z farnosti Fulnek. A protože tento den je v řádu pallotinů slavena slavnost Panny Marie Královny apoštolů, homilie byla o Panně Marii, která bdí na modlitbách ve večeřadle spolu s apoštoly v očekávání daru Ducha svatého.
Naše setkání pak probíhalo seznámením s druhou encyklikou papeže Františka  z roku 2015 Laudato si, se kterou nás seznámil jáhen Jan Gilík. Není divu, že se k této problematické otázce rozvinula bouřlivá diskuse.
Po diskusi nad papežskou encyklikou se ujal slova otec Józef se svým tématem „Buď mužem víry“. V prvním obrazu představil trpělivost starozákonního Josefa, který čekal desítky let, než se stal místokrálem Egypta.
V druhém obrazu byl představen starozákonní Jozue, jako představitel celého muže, který v sobě musí najít rozhodnost a zodpovědnost za svá rozhodnutí.
Na dalších vzorech celého muže nám otec Józef ukázal, co vše je potřeba, aby se chlapec přerodil v celého muže, tak, jak je to v plánu Stvořitele. A proč bychom měli být „celými muži“? Protože jen tehdy, když jsme schopni změnit sami sebe, můžeme změnit i své okolí.
Diskuse k tématu nemohla být jiná, než velmi spontání a velmi živá…
Závěr setkání patřil modlitbě a požehnání.
Ze setkání jsme odcházeli s hlavou plnou vířících myšlenek!

Mohlo by se vám líbit...